ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบญ
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเราชื่อเบญ เราชอบฟังเพลง
รูปภาพ
: