ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊ก
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้พบกันแล้วค่อยคุยกันนะ
รูปภาพ
: