ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บาส
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
MMMMM
รูปภาพ
: