ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นินทร์
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เป็นกันเองค่ะ
รูปภาพ
: