ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดี
รูปภาพ
: