ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กล้า
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ดีคับ
รูปภาพ
: