ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊ก
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: