ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bless
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ยิ้มง่าย
รูปภาพ
: