ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
xyooj
อายุ
:
18 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
d
รูปภาพ
: