ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจมส์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีไรจะพูดคับ
รูปภาพ
: