ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีคร้า
รูปภาพ
: