ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำขิง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
รูปภาพ
: