ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ท่านเล็กชายเรียง
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดไม่เคยมาดีคับ
รูปภาพ
: