ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Por
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
My life
รูปภาพ
: