ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ควัน
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
จงขอบคุณ
รูปภาพ
: