ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุยฝ้าย
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: