ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Joy
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อำนาจเจริญ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยากมีที่ปรึกษาที่เข้าใจ
รูปภาพ
: