ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บาส
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: