ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋า
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่จะได้รู้จัก
รูปภาพ
: