ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จุ๋ม
อายุ
:
581 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
^_^ ''''''''
รูปภาพ
: