ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
God love U
รูปภาพ
: