ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
DEUCE
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Only Way Jesus
รูปภาพ
: