ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปู่ย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ปุ๋ยค่ะ รักทุกคน
รูปภาพ
: