ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ลูซี่
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
luzy ค่า
รูปภาพ
: