ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออม
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดี ทุกคน
รูปภาพ
: