ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: