ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
au
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: