ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เฟย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
con ni ji wa
รูปภาพ
: