ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นะ
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Most holy to the Lord.
รูปภาพ
: