ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
cai
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
อนุชนสู้ครับ
รูปภาพ
: