ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
taew
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีชาวโลก
รูปภาพ
: