ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
dale
อายุ
:
566 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
no need to talk, thank you
รูปภาพ
: