ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบนซ์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ชาวสวรรค์ทั้งหลาย
รูปภาพ
: