ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอก
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งคะ
รูปภาพ
: