ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เด่น
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เด็กคริสตเตียน
รูปภาพ
: