ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิว
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
มารู้จักกันนะ พี่น้องตามพระสัญญา
รูปภาพ
: