ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
นิสิตม.พายัพรายงานตัวแล้วนะคะ
รูปภาพ
: