ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โด่ง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผู้ชายที่หลงทางจากพระเจ้า
รูปภาพ
: