ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟ้า
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ปัญหาเจอบ่อยพระเยซูก็ทรงสถิตกับเรามากขึ้น
รูปภาพ
: