ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
B
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
hi all, Im quite new here n'way nice to meet u
รูปภาพ
: