ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
จงล้างเท้าซึ่งกันและกัน
รูปภาพ
: