ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ่อย
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
arhae_123@hotmail.com
รูปภาพ
: