ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Amy
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: