ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอม
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
God is good
รูปภาพ
: