ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เดียว
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Power of god
รูปภาพ
: