ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ๋อง
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
รักผูกพันธ์ ไม่ทอดทิ้งกัน
รูปภาพ
: