ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๋
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
มาเถิดมาเป็นแสงสว่างให้โลก
รูปภาพ
: