ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
wii
อายุ
:
575 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบพระคุณทุกกรณี
รูปภาพ
: