ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tala
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
God bless you
รูปภาพ
: