ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เชม
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าในพันธสัญญา...อาเมน
รูปภาพ
: